top of page

Handelsbetingelser

StormyArtem
Langelandsgade 32 – 9000 Aalborg
CVR 41764058
TLF. 29423733
Mail: StormyArtem@outlook.com

 

Benævnelsen »sælger« dækker StormyArtem, og benævnelsen »køber« dækker kunden.

 • TILBUD

 

Tilbud fra sælgeren er bindene i 14 dage fra tilbuddets dato at regne. Tilbuddet er betinget af, at:

 • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.

 • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.

 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

 

 • KØB

Alle aftaler indgås på dansk. Det er muligt at aftaler indgås på engelsk, tysk, norsk eller svensk efter aftale og bekræftelse fra sælgeren.

Der er ikke indgået nogen købsaftale med sælger, før du har modtaget en ordrebekræftelse eller skriftlig aftale via mail som acceptere ordren.

 

 • PRISER OG VARELAGER

Alle oplyste priser er eksklusiv moms og i danske kroner, hvor intet andet er nævnt. Priserne er dagspriser og kan uden varsel ændres.

Produktpriser indeholder ikke fragt- og monteringsomkostninger eller anden form for installation af produktet.

Der tages forbehold for tryk-/tastefejl, prisfejl samt for udsolgte og udgåede varer.

Billeder på siden kan variere fra den ægte varer i f.eks. lys og farve.

 

 • BESTILLING

Almindeligvis bestilles varer og ydelser via shoppen eller ved henvendelse via mail eller telefon. Så snart vi har registreret og behandlet din bestilling, vil der blive fremsendt en ordrebekræftelse eller mail til dig, samt en estimeret leveringsdato.

 

 • STØRRE PROJEKTER

StormyArtem er vant til at arbejde med større projekter og udfører samt rådgive på området. Vi har mange aftaler med udlån af kunst.

 

 • AFBESTILLING

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet ordre, bør det som udgangspunkt ske ved at fremsende en e-mail med emnet “Afbestilling” til stormyartem@outlook.com. Her skal den originale ordrebekræftelse vedhæftes i mailen for hurtig reference.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. post, kan denne returneres til afsender med teksten “Afbestilling” skrevet på ordren. Afbestilling bør ske hurtigst muligt for ikke at risikere, at ordren allerede er afsendt eller på anden måde sat i produktion. Flere af vores leverandører producerer varer på bestillinger, så det er derfor vigtigt, at din afbestilling modtages så hurtig som muligt, hvis vi skal kunne nå at standse din ordre uden omkostninger for dig som køber. 

Afbestilling kan ske uden omkostninger for køber, såfremt sælger har modtaget afbestillingen inden 2 hverdage efter udstedelse af ordrebekræftelse.

Afbestilling vil kunne accepteres af sælger såfremt afbestillingen modtages inden for perioden, som er 2 dage efter udstedelse af ordrebekræftelse.  Køber vil blive opkrævet et afbestillingsgebyr på 20% af den samlede ordre.

Hvis en ordre indeholder specialfremstillede varer, som er under produktion eller færdigproduceret, vil afbestilling af disse varer ikke blive accepteret.

Afbestilling kan først betragtes som gennemført, når du modtager en bekræftelse herpå fra sælger.

 

 • BETALING

www.stormyartem.com kan der betales med Visa/Dankort.

Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelse eller faktura. Hvis varerne skal leveres eller monteres af vores montører, vil der være mulighed for at betale via bankoverførsel på faktura.

Varerne på ordrebekræftelse eller faktura forbliver sælgers ejendom indtil det fulde fakturabeløb er registreret betalt, også selvom varen er leveret på købers adresse.

Hvis Køber ikke indbetaler i tide – Som beskrevet i betalingsbetingelserne på kontrakten/ordren – Er Leverandøren berettiget til at opkræve rentebeløb, på 25% af det samlede beløb pr. Startmåned efter forfaldsdato. Hvis Køber undlader at foretage betaling i rette tid, er Leverandøren efter eget skøn berettiget til at opsige aftalen skriftligt, og fra Køber at kræve erstatning for tabet, som Leverandøren har lidt. Skadeserstatning kan ikke overstige værdien af den del af udbuddet, der endnu ikke er betalt, plus renter for perioden med forsinket betaling.

Med mindre andet er specifikt aftalt og godkendt skriftligt af Leverandøren, er betalingsbetingelserne: 8 dage netto fra datoen for leverandørens faktura.

Fakturaer vil kun blive sendt via e-mail. I tilfælde af at Køber ønsker at modtage en kopi af faktura, kan dette arrangeres ved henvendelse mod et gebyr på 190 DKK pr. Faktura.

 

 • LEVERING OG MONTERING

Med mindre andet er aftalt, fremgår den estimerede leveringstid af ordrebekræftelsen.

Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure.

Hvis der er aftalt med køber, at dele af en ordre eller hele ordren leveres inden, der er betalt for varerne, er køber forpligtet til at have tegnet en gældende forsikring, som sikre sælger sine værdier, indtil det leverede er betalt.

Hvis forsinkelsen i leveringen skyldes force majeure, andre tilfælde af fritagelse eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, der er rimeligt efter omstændighederne. Følgende skal betragtes som tilfælde af force majeure, hvis de intervenerer efter kontraktens oprettelse og hæmmer eller ændrer dens præstationer: industrielle tvister og andre omstændigheder (f.eks. Brand, mobilisering, rekvisition, embargo, valutarestriktioner, opstand, krig, mangel på transport, generel mangel på materiale og begrænsning i brugen af strøm), når sådanne andre omstændigheder er uden for parternes kontrol (force majeure).

Såfremt leveringstidspunktet accepteret i kontrakten som en omtrentlig tid, har hver af parterne ret til at kræve en skriftlig aftale på en fast leveringsdato efter en periode på to tredjedele af denne tid. Hvis kontrakten ikke indeholder en bestemt leveringstid, har hver af parterne ret til efter 6 måneders varighed fra modtagelse af ordrebekræftelsen at kræve en skriftlig aftale på en fast leveringsdato.

Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der gælder på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået.

Hvis levering er foretaget før betaling af hele det beløb der skal betales iht. kontrakten/ordren forbliver varerne sælgerens ejendom, indtil den fulde betaling er foretaget.

Udkast eller omsætningspapirer betragtes ikke som fuld betaling, før fuld og endelig afregning er foretaget. I mellemtiden forbliver leverede varer leverandørens ejendom.

Alle vores pejse er af højeste kvalitet og produceres efter kundens ønsker. En normal leveringstid er derfor 4-6uger fra modtagelse af ordrebekræftelse. Den beskrevne leveringsdato på fakturaen skal ses som en estimeret leveringstid for varen.

Vægten, dimensioner, kapaciteter og andre data i kataloger, prospekter, cirkulærer, reklamer, illustreret materiale og prislister udgør en omtrentlig vejledning og er derfor ikke bindende data.

Det er købers pligt at sikre at transportvejen til leveringsadressen kan ske med en lastbil, og at adgangsvejen fra kantsten til huset har et tilstrækkelig fast og sikkert underlag og transportrum, således at varerne sikkert kan bringes til huset med sækkevogn eller lignende transportredskaber. Eventuelle ekstraomkostninger som følge af købers modtagerforhold betales af køber, herunder i tilfælde af forgæves kørsel og lignende.

Ansvaret for de leverede varer overgår til køber ved leveringen.

Levering anses som værende rettidig op til 2 uger efter aftalt leveringstermin. Hvis der er tale om specialvarer, vil rettidig levering være op til 2 uger efter aftalt leveringstermin. Hvis levering er udskudt på grund af force majeure, er der ikke tale om forsinkelse.

 

 • LEVERING, FRAGTSKADER & GARANTI

Ved levering:

Tjek omgående om pakken har synlige skader.

Husk at kontrollere dine varer omgående. Ved transportskade skal det noteres på fragtbrevet. Behold en kopi som dokumentation og send skriftlig information om skaden til sælger hurtigst muligt.

 

Tjek inden 24 timer om pakken har skjulte skader

Husk at kontrollere dine varer grundigt (pak dem ud) inden 24 timer. Skjulte transportskader skal meldes skriftligt til transportfirmaet og sælger senest 24 timer efter varemodtagelse ellers bortfalder muligheden for erstatning. Skulle der imod forventning være synlige fejl eller skader, må produktet ikke tages i brug uden en skriftlig bekræftelse fra sælger. Hvis produktet tages i brug uden denne bekræftelse, anses produktet som godkendt, og det vil ikke længere være muligt at reklamere produktet.

Hvis sælgeren kan acceptere kravet efter at have set delen, vil en ny del blive erstattet og fragtet uden beregning for køberen. Montering af delen og omkostning heraf er ikke dækket af sælgeren medmindre andet aftales. 

Hvis sælgeren ikke kan acceptere kravet efter at have set delen, vil videreforsendelse til køber finde sted for købers risiko og konto, og omkostningerne i forbindelse med en afhjælpning debiteres køber.

Leverandørens erstatningsansvar gælder kun for mangler, der fremgår af de driftsbetingelser, der er fastsat i ordren og under korrekt brug. Det omfatter ikke mangler på grund af årsager, der opstår efter risikoen for leveringen er gået i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser. Det dækker især ikke mangler som følge af køberens uagtsomme håndtering, ukorrekt montering, fejlbehæftet vedligeholdelse eller ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer foretaget ukorrekt af køber eller forårsaget af normal forringelse og slid.

En erstatning kan kun finde sted hvis den originale kvittering kan fremvises (Faktura, Ordre, Tilbud).

Nye erstattende komponenter eller installation heraf, forlænger ikke produktets garantiperiode.

Tilsvarende, leverandørens erstatningsansvar gælder ikke for mangler der skyldes materiale, der leveres, eller af et design/ konstruktion, der er fastsat af Køber (direkte eller indirekte).

 

 • FORSENDELSESOMKOSTNINGER

Omkostninger forbundet med levering til en af købers angivet adresses, betales af køber til enhver tids gældende fragtpriser.

 

 • SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Varen sendes retur til butikkens adresse.

Bemærk – vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk altid at sende varen tilbage i original og forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse.

Når vi har registreret de returnerede varer, og gennemgået dem for at sikre at de overholder bestemmelserne for returvare, bliver beløbet tilbagebetalt på din bankkonto.

 

 • REKLAMATIONSRET

Køber har reklamationsret i henhold til købelovens almindelige regler.

På alle produkter ydes der den køberetlige 24 måneders reklamationsret, som skal rettes direkte til sælger. 

 

Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Der skal reklameres inden for rimelig tid, efter fejlen eller manglen ved varen er opdaget.

Er du forbruger og ønsker at klage over dit køb, bedes du rette henvendelse til os pr. telefon eller e-mail. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning sammen med dig, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning. Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Se www.forbrug.dk

 

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ODR, hvis du vil klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med en bopæl i et andet EU-land end Danmark. Hvis du klager, skal du angive vores e-mailadresse: stormyartem@outlook.com

 

 

 • TVISTER

Eventuelle tvister løses ved dansk domstol udpeget af sælger.

 

 • BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Når du handler med sælger, skal du som minimum oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige, for at vi kan gennemføre din konkrete bestilling.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand. Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

 • OM ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN

Statistik:

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender den. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider der besøges mest, og hvilke browsere der anvendes. Vi bruger Google Analytics til dette formål. 

Vores hjemmeside registrerer al trafik uden at registrere personlige oplysninger. Dette gøres, for at vi kan optimere vores web-service.

Ved køb på hjemmesiden accepterer du at modtage en anmeldelsesmail efter afsendelsen af ordren.

 

 • COOKIES 

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. en webshop) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men udelukkende oplysninger til brug for indkøbskurven. En cookie er således en meget lille tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra, men så vil du opleve at mange websider ikke fungerer korrekt. På stormsystems.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter samt ikke mindst at skabe større brugervenlighed.

Følgende cookies anvendes på hjemmesiden:

userData – husker kundens adresseoplysninger.

 • site_language_http_host – husker url’en for hjemmesiden.

 • userLoginStartPage – husker kundes returadresse efter login.

 • loginID – husker unikt ID for login-gruppen.

 • tempOrderID – husker reference til kurvens indhold. Udløber når ordren er afsluttet eller browseren lukkes

 • pageToReturnTo – husker den side der skal returneres til ved login

 • basketTotalItems – husker antal varer i kurven

 • Google Analytics – Sporing af anonym brugeradfærd

 • For alle cookies gælder at de udløber når browseren lukkes.

 

Reklamation

“Har din vare en fejl eller mangler, kan du reklamere her”.

 

Hvis din modtaget varer har fejl eller mangler har du mulighed for at reklamerer. 

Mail: Stormyartem@outlook.com

Mærk emnefeltet med reklamation og eventuelt dit ordrenr.

 

Send os en kort beskrivelse af fejl og mangler på

produktet, vedhæft gerne billeder.

Køber har reklamationsret i henhold til købelovens almindelige regler.

På alle produkter ydes der den køberetlige 24 måneders reklamationsret, som skal rettes direkte til sælger. 

 

Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den

konkrete situation. Dette betinger at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en

fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Der skal reklameres inden for rimelig tid, efter fejlen eller manglen ved varen er opdaget.

 

Er du forbruger, og ønsker at klage over dit køb, bedes du rette henvendelse til os pr. telefon eller e-mail. Hvis det ikke

lykkes os at finde en løsning sammen med dig, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning. Nævnenes Hus,

Toldboden 2, 8800 Viborg, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Se www.forbrug.dk

 

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ODR, hvis du vil klage. Det er særlig relevant, hvis du er

forbruger med en bopæl i et andet EU-land end Danmark. Hvis du klager, skal du angive vores e-mailadresse:

Stormyartem@outlook.com

 

Ønsker du at reklamerer bør dette ske i rettidig omhu. Reklamationer kan kun accepteres hvis såfremt de er foretaget

inden for den 2 årige reklamationsperiode.

Cookie- og privatlivspolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos StormyArtem.

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies


Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: https://danskemedier.dk/tredjeparter/

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål


Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger


Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@danskemedier. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

StormyArtem
Langelandsgade 32
9000 Aalborg
Telefon: 29 42 37 33
Email: StormyArtem@outlook.com

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies, og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Afvisning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her.

Sletning af cookies: Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: 


CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:
Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (alle browsere)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med Android styresystem
Telefoner med Windows 7
Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du spørgsmål?


Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookiedeklarationen er leveret af Cookie Information og hvis du har nogen spørgsmål til den, så skriv til info@cookieinformation.dk.

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 01.09.2020

FRAGT OG LEVERINGSBETINGELSER

StormyArtem tilbyder gratis fragt på alle varer til hele Danmark.

Har du spørgsmål til din ordrestatus, send gerne en mail til stormyartem@outlook.com

Nedenstående fragt- og leveringsbetingelser er naturligvis stadig gældende. Ved tvivl eller spørgsmål, tøv endelig ikke med at kontakte os.

Fragttiderne kan variere alt efter produkt. Noget af vores kunst produceres til ordre og f.eks. keramik har en lang produktionstid. Ved køb vil der altid blive oplyst et estimeret leveringsdato for ordren.

 

Leveringstid og fragt
Ønskes en vare ikke grundet forlænget leveringstid/restordre, har du naturligvis mulighed for at afbestille varen. Vores vilkår for afbestilling kan findes i vores handelsbetingelser.

Hvor må pakken stilles, hvis der ikke er nogen hjemme? 

Når du kommer til betalingssiden, er der et kommentarfelt, hvor du kan notere, hvor fragtmanden må stille pakken, hvis der ikke er nogen til at tage imod.

Vær opmærksom på at dette sker under eget ansvar og risiko.

Hvis pakken ikke må stilles, og du ikke er hjemme på leveringsdagen, bliver den afleveret til nærmeste pakkeshop, hvor den kan afhentes. Du vil da modtage besked på mail eller sms fra fragtfirmaet med dit pakkenummer som du skal bruge til at få udleveret pakken.

Store og/eller tunge pakker leveres til kantsten. Dvs., hvis du bor i en etageejendom, så skal du regne med selv at bære din ordre op til din etage. Det kan ikke forventes at fragtmanden kører på smalle veje, ujævnt terræn (grusveje, græsplæner). Hvis du skal have leveret store pakker til f.eks. sommerhusområder, nævn det i din ordre.

Levering og fragtskader

Hvis du mod forventning modtager en pakke med fragtskade, skal du hurtigst muligt sende billeddokumentation til os.

Vi skal bruge billeder af:

Pakken – uanset om der er udvendige skader eller ej

Fragtlabel med stregkode

Fragtskade på varen

HUSK DERFOR VENLIGST:

Ved levering tjek:

Omgående om pakken har synlige skader

Ved transportskade skal det noteres på fragtbrevet. Behold en kopi som dokumentation og send skriftlig information om skaden til Stormyartem inden for 24 timer.

Inden 24 timer om pakken har skjulte skader

Husk at kontrollere dine varer grundigt (pak dem ud) inden 24 timer. Skjulte transportskader skal meldes skriftligt til transportfirmaet og StormyArtem senest 24 timer efter varemodtagelse, ellers bortfalder muligheden for erstatning. Skulle der imod forventning være synlige fejl eller skader, må produktet ikke tages i brug uden en skriftlig bekræftelse fra StormyArtem. Hvis produktet tages i brug uden denne bekræftelse, anses produktet som godkendt, og det vil ikke længere være muligt at reklamere.

Fortrydelsesret 

Ønsker du at annullere eller afbestille en allerede afgivet ordre, bør det som udgangspunkt ske ved at fremsende en e-mail med emnet “Afbestilling” til stormyartem@outlook.com. Her skal ordrenummer samt ordretidspunkt fremgå, vedhæft eventuelt den originale ordrebekræftelse.

Du kan også bruge kontakt formularen her på siden. Husk at notere afbestilling og dit ordrenummer i emnefeltet.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail, kan denne returneres til afsender med teksten “Afbestilling!” indsat i emnefeltet. Afbestilling bør ske hurtigst muligt for ikke at risikere, at ordren allerede er afsendt eller sat i produktion. Flere af vores leverandører producerer varer på bestilling, så det er derfor vigtigt, at din afbestilling er os i hænde så hurtig som mulig, hvis vi skal kunne nå at standse din ordre uden omkostninger for dig som køber.

Afbestilling kan ske uden omkostninger for køber, såfremt sælger har modtaget afbestillingen inden 2 hverdage efter udstedelse af ordrebekræftelse.

Afbestilling vil kunne accepteres af sælger, såfremt den modtages inden for perioden, som er 2 dage efter udstedelse af ordrebekræftelse. Overholdes tidsfristen ikke, vil køber blive opkrævet et afbestillingsgebyr på 20% af den samlede ordre.

Hvis en ordre indeholder specialfremstillet varer, som er under produktion eller færdigproduceret, vil afbestilling af disse varer ikke blive accepteret.

Afbestilling kan først betragtes som gennemført, når du modtager en bekræftelse herpå fra sælger.

Du kan læse mere om reglerne for fortrydelsesret i købeloven lige her

bottom of page